Garanties

Garanties

Woningborg-garantie is standaard bij RS woonplan.
Risico’s op financieel en technisch gebied worden met het Woningborg-certificaat afgedekt. Hiermee hebt u zekerheid dat uw woning bij faillissement zonder meerkosten wordt afgebouwd. Tevens is met dit certificaat de bouwkundige kwaliteit gewaarborgd tot 6 jaar (ernstige technische gebreken tot 10 jaar) na oplevering.

Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis

Opleveringskeuring is standaard bij RS woonplan.
Wij willen er zeker van zijn dat uw huis goed en degelijk gebouwd is. Vandaar dat bij de oplevering een gedegen controle plaatsvindt. Het lidmaatschap en de opleveringskeuring van Vereniging Eigen Huis worden u door de aannemer aangeboden.